Daily Archives: 19/02/2012

performante obtinute

– peste 90% rata de promovabilitate ;

– participarea la fazele superioare ale concursurilor scolare cu un numar mare de elevi ;

– peste 70% din elevi au media generala peste 7,50 ;

– peste 90% din elevii participanti la examenele de sfarsit de ciclu au promovat ;

– realizarea unei reviste lunare ;

-accesul la internet in toate laboratoarele si cabinetele scolii ;

-modernizarea laboratorului de fizica si informatica ;

-finalizarea lucrarilor la sala de sport si dotarea acesteia cu materialele necesare ;

-demarea procedurilor legale pentru constructia Gradinitei nr.12 in curtea scolii.

obiectivele scolii

Valorificand la maxim punctele forte si oportunitatile, ameliorand punctele slabe si ocolind amenintarile, scoala isi propune in urmatorii ani o strategie de tip activ, afectiv, urmand telurile:

–  eficientizand managementul la nivel de scoala si de clasa, cu accente pe performanta;

–  cresterea calitatii procesului instructiv- educativ;

– informatizarea generala a activitatilor scolii (procesul instructiv- educativ, activitati financiar- contabile, secretariat, activitatile comisiilor metodice) in scopul eficientizarii si operationalizarii acestora;

– gama diversificata de pachete educationale care sa satisfaca cererile si nevoile comunitatii;

– formarea cadrelor didactice pentru metodele moderne, active si de grup;

– cresterea veniturilor scolii prin identificarea unor sesurse extrabugetare;

– formarea unui profil competitiv avantajos, a unei personalitati distincte a scolii, in peisajul educational local;

– Pentru asigurarea obiectivelor propuse scoala va pune accent pe urmatoarele cai strategice:

cresterea calitatii procesului de predare-invatare;

asigurarea educatiei de baza pentru toti elevii scolii;

asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale;

dezvoltarea curriculara;

dezvoltarea resurselor umane;

dezvoltarea bazei materiale si atragerea de resurse financiare;

dezvoltarea relatiilor comunitare;

colaborarea permanenta cu familia;

respectarea cu strictete a regulamentului de ordine interioara.