Despre școală

Scoala Gimnazială ”TUDOR VLADIMIRESCU”

Calarasi, str.Belsugului nr.1-2, telefon /fax 0242-332845

e-mail: sc11cl@yahoo.com

www.scoalatudorvladimirescu.ro

Școala noastră este cea mai noua școala din județul Călărași înființată în 1983. Elevii școlii beneficiază de o modernă bază materială, un curriculum diversificat la nivelul școlii elaborat împreună cu părintii, elevii și un colectiv de cadre didactice calificate.

  DEVIZA ŞCOLII: “ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ.”

VIZIUNEA

Formarea unor tineri adaptați societății contemporane, în continuă schimbare și dezvoltarea aptitudinilor și intereselor acestora prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a toleranței și a diversității în spațiul european.

MISIUNEA SCOLII

Dorim să oferim elevilor noştri şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii, pregătirea necesară pentru valorificarea întregului lor  potenţial, astfel încât să obţină performanţa şcolară necesară progresului personal. De aceea, prioritar pentru şcoala noastră este asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, având în vedere atingerea standardelor de performanţă europene. Ne dorim ca, în parteneriat cu comunitatea locală, să dezvoltăm un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale , în care fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale ca persoană şi personalitate.

ȚINTE STRATEGICE

  1. Formarea cadrelor didactice din scoală pentru utilizarea unor metode noi de predare , urmărind creșterea calității actului educational;
  1. Diminuarea abandonului școlar și întărirea colaborării cu familia;
  1. Realizarea unei oferte de Curriculum la Decizia Scolii în colaborare cu părinţii şi elevii , cu scopul de a-i orienta pe elevi pentru o anumită meserie de viitor ;
  1. Creșterea ofertei de activități extra – școlare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea părinților in derularea acestor activități;
  1. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

      Directori

STOICA CORNELIA director 1984 – 1989 profesor istorie

GRAMA LIVIA director adjunct 1984 – 1988 invățător

ANDREI AURELIA director adjunct 1988 – 1989 profesor biologie

FURTUNĂ SORIN director 1989 – 1990 profesor matematică

NICOLESCU PETRE director 1990 – 1991 profesor biologie

ANDREI GHEORGHE director adjunct 1990 – 1991 profesor geografie

LITU GHEORGHE director 1991 – 2011 profesor educație fizică

CONSTANTIN MARIA director adjunct 1990 – 2003 învățător

RĂDUCAN MARIA director adjunct 1991 – 2003 profesor matematica

ȘOHAN LUMINIȚA director adjunct 2003 – 2007  învățător

MĂRCULESCU ADRIAN director adjunct 2003 – 2012 profesor matematica

PANAIT FLOAREA director 2011 – 2012 profesor fizică

DUMITRU DANIELA director adjunct 2012 – 2014 profesor limba franceză

MĂRGĂRIT OTILIA director adjunct  2014 – 2016 profesor învățământul primar

POPA NICOLETA director adjunct 2016 – prezent profesor învățământul primar

BUTOI ADRIANA director 2012 – prezent profesor limba franceză.