Rezultate concurs ocupare post vacant contabil sef

Rezultate concurs ocupare post vacant contabil sef

Rezultatele privind selectia dosarelor – concurs ocupare post vacant contabil sef Rezultatele privind proba scrisă – concurs ocupare post vacant contabil sef More »

ANUNȚ! Organizare concurs contabil șef (S)

ANUNȚ! Organizare concurs contabil șef (S)

Anunț concurs post contabil șef Dosarul pentru înscriere la concursul pentru ocuparea postului de contabil șef (S)  Bibliografie concurs – contabil șef (S) More »

 

ANUNȚ! Organizare concurs contabil șef (S)

Anunț concurs post contabil șef

Dosarul pentru înscriere la concursul pentru ocuparea postului de contabil șef (S) 

Bibliografie concurs – contabil șef (S)

ORDIN nr. 4135 din 21 aprilie 2020 privind aprobarea Instrucţiunii pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line

Măsuri la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar

ORDIN nr. 3.181 din 18 februarie 2019 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 21 februarie 2019
Data intrării în vigoare 21-02-2019

ORDIN nr. 4.831 din 30 august 2018 -COD-CADRU DE ETICA

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 4 octombrie 2018

Data intrării în vigoare 04-10-2018

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-10-2018 până la data de 15-10-2018
Având în vedere art. 98 şi 233 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550/2011,în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Contract 78/2017 cu modificările din actul adițional 335/29.06.2018

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ

Preuniversitar

înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale – D.D.S.

sub nr. 78/22.02.2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 1/ 28.02.2017

cu modificările introduse prin actul adițional înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției

Sociale – Direcția pentru Dialog Social sub nr. 335/29.06.2018

Act adițional, înregistrat la MEN – Cabinet ministru – sub nr. 9676/14.06.2018 și la MMJD- DDS sub nr. 335/29.06.2018

SIMPOZION „FRUMOS/URAT PE PAMANT ROMANESC” 2018- Sectiunea profesori

Rezultat – proba interviu – concurs – administrator financiar

Rezultate proba scrisa – concurs administrator financiar

Rezultate selectie dosare – concurs administrator financiar I S

Ordin nr. 4793/31.08.2017- privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale 2017/2018

raport final – concurs contabil sef

Rezultate proba scrisa- concurs contabil sef

rezultate contestatie -selectie dosare- contabil sef

Rezultate selectie dosare concurs contabil sef

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP

Rezultate concurs ocupare posturi didactice

„…argint în păr, aur în inimă”

Transparenta veniturilor, conform art. 33 alin 1 din Legea 153/2017 la data de 30.09.2017

Planificare bugetara

Raport financiar 2016

Raport financiar 2015

PDI 2014-2019- REVIZIA I

Ziua Internațională a Păcii

Prima zi de scoala

Clarificari – Legea 153/2017

Calendar scolar 2017-2018

Succes in noul an scolar!

Legea salarizării unitare – nr. 153 din 28 iunie 2017

OMEN 4025 din 08.06.2017 – plata comisii titularizare

2017 – Revista electronica -Simpozion Frumos-Urat

Ordin mod de plata Comisii admitere si calificari profesionale_4071_2017

Ordin plata Evaluare Nat si Bacalaureat_4072_2017

Expoziţia de pictură pe sticlă şi desene

 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călărași
Colegiul Tehnic „Ștefan Bănulescu” Călărași
Școala 
Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași

Parteneri:
Inspectoratul Școlar al Județului Călărași
Consiliul Județean Călărași
Centrul Județean de Cultură și Creație

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2017-2018

Copilărie, vis și fantezie

1 Iunie 2017

Copiii de la Școala „Tudor Vladimirescu” şi cei din cadrul DGASPC şi-au sărbătorit copilăria prin cântec, dans și multă veselie

 Mai multe detalii în Actualitateacalarasi.ro (aici):

1 Iunie

Prezentare SIMPOZION FRUMOS/URÂT PE PĂMÂNT ROMÂNESC

Observator- Marți, 23.05.2017

Articolul complet aici:

Concursul LE FRANCOPHILE, ediția a VII-a 2017, și-a desemnat câștigătorii

De către Elena Mitache – 23 mai 2017, 11:27

Obiectiv: LE FRANCOPHILE

Călărași/Câștigătorii concursului național de retorică, teatru, muzică, desen – LE FRANCOPHILE

A şaptea ediţie a concursului „Le Francophile” a avut loc sâmbătă, 20 mai a.c., la Călărași

Mod de plata comisii definitivare in invatamant

Vizită la Muzeul „DUNĂRII DE JOS „

Informații suplimentare în „Jurnalul de Călărași”:

Rezultate interviu: 3 posturi îngrijitor + 1 post muncitor

Rezultate interviu: 3 posturi îngrijitor + 1 post muncitor

Rezultate- proba practica- concurs 3 posturi ingrijitor + 1 post de muncitor

Rezultate- proba practica- concurs 3 posturi ingrijitor + 1 post de muncitor

Rezultate selectie dosare 3 posturi ingrijitor + 1 post muncitor

Rezultate selecție dosare 3 posturi îngrijitor + 1 post muncitor

CONTRACT MUNCĂ nr. 78/2017 din 22 februarie 2017- Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

Contract colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017

PROCEDURA INSCRIERE CLASA PREGATITOARE -ETAPA II

Concurs ocupare 4 posturi

Concurs ocupare 4 posturi

rezultate finale contestatii Olimpiada de Ed civica – clasele 3, 4 – etapa județeană

rezultate Olimpiada ed civica clasele III-IV etapa judeteana

Rezultate Olimpiada ed civica – etapa judeteana, martie 2017

3 MARTIE – ZIUA MONDIALA A SCRIITORILOR

 3 MARTIE – ZIUA MONDIALA A SCRIITORILOR
Ce bine ca exista cuvântul!

Diplome- prof. coordonator Marcu Nela

Diplome- prof. coordonator Marcu Nela

Alege scoala de langa casa!… E frumoasa!

ZILELE PORȚILOR DESCHISE 27-28 FEBRUARIE 2017

ZILELE PORTILOR DESCHISE

Porti deschise – ziua I

BUN VENIT IN CLASA PREGATITOARE!

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” organizează Ziua Porţilor Deschise

 

Pentru informații: click aici

Educatie, valori , modele si proiecte

Ordinul MEN nr. 3252/2017 – modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul MENCS nr. 6.161/2016

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018

CALENDARUL olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate în România și în strainătate – 2017

CALENDARUL olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate – 2017 aici: 

ORDIN nr. 3248 din 14.02.2017 privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017

Hotărârea nr. 38/27 Ianuarie 2017- pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Hotărârea nr. 38/27 Ianuarie 2017-  pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor      termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Ordin 6161 din 22.12.2016 – pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit – sesiunea 2017

Ordin 6161 din 22.12.2016 – pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit – sesiunea 2017

Legea 250/2016 – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015

Activitati educative – an scolar 2016-2017

CARNAVALUL TOAMNEI

slide4

Raport anual de evaluare interna an școlar 2015- 2016

Distincția Steagul Verde și statutul de Eco – Școală

          La  Seminarul Național organizat de către CCDG România în data de 15 oct. 2016 Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu a devenit  Eco – Școală și a primit Steagul Verde, după ce anul acesta a primit vizita Comisiei de evaluare națională a CCDG , membru cu drepturi depline al Fundației de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE), care, în urma unei evaluări a activităților desfășurate pe parcursul a trei ani de zile, a acordat unității de învățământ, calificativul „Foarte bine”.

Atribuții membrii C.A.

Programul național „Școala altfel”

ORDIN(OMENCS nr. 5034/29.08.2016) pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”

Regulamentul – cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP)

OMENCS nr. 5079 din 2016 – privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP)

Mentiune – Olimpiada judeteana – Lb. si lit. romana

Diplome – comunicare nationala – 2016

Diplome/lucrari ale elevilor

2016- revista Simpozionului “FRUMOS/ URÂT PE PĂMÂNT ROMÂNESC”

„Frumos/urât pe pământ românesc”

Raportul anual de evaluare interna pentru anul 2014-2015

Rolul activităţilor extraşcolare în educaţia ecologică

Constantin Brâncoveanu în cultura romanească- vernisaj

Detalii aici:

22 Martie – Ziua Mondială a Apei (World Water Day)

22 Martie – Ziua Mondială a Apei (World Water Day)

Ziua Internaţională a Pământului

22 aprilie 2015 – Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Călăraşi

Raportul anual de evaluare interna pentru anul 2013-2014

Proiect transfrontalier 897 CBC

Proiect transfrontalier 897 CBC

Experimentul lui John Mayow (1641 – 1679)

Experimentul lui John Mayow (1641 – 1679)

SIMPOZIONUL NAȚIONAL FRUMOS/URAT PE PĂMÂNT ROMÂNESC 2013

Rezultate concurs ocupare post vacant contabil sef

Rezultatele privind selectia dosarelor – concurs ocupare post vacant contabil sef

Rezultatele privind proba scrisă – concurs ocupare post vacant contabil sef

Rezultate finale – Concurs bibliotecar

Rezultate interviu- Concurs bibliotecar