OUG nr.69/12.10.2016

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ(69/12.10.2016) pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011  și  a art.  45 din Legea serviciilor  de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15  din  Ordonanța  Guvernului  nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare