PNRAS

Logo PNRAS

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ                                                                                 COMPONENTA 15. Educație

INVESTIȚIA I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar
REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN ȘCOALA "TUDOR VLADIMIRESCU" CĂLĂRAȘI


COD PROIECT : F-PNRAS-1-2022-2725

OBIECTIVUL GENERAL : Reducerea riscului de abandon școlar pentru elevii din ciclul gimnazial al Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” Călărași

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Implicarea elevilor în activități extrașcolare și de consiliere, pentru scăderea cu minim 10% a numărului de elevi aflați în risc de abandon

2. Creșterea cu 25% a numărului de cadre didactice/elevi care folosesc la clasă strategii didactice interactive

3. Crearea unui mediu educațional sigur și modern, favorabil învățării formale și non-formale

VALOARE GRANT : 756.783,80 RON

Image_scoala

MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ “TUDOR VLADIMIRESCU”  CĂLĂRAŞI

STR. SULFINEI, NR. 2A, TELEFON: 0242-332845

E-MAIL:sc11cl@yahoo.com

www.scoalatudorvladimirescu.ro

PERIOADA IMPLEMENTARE : 1 SEPTEMBRIE 2022- 31 AUGUST 2025

https://mfe.gov.ro/pnrr/               https://www.facebook.com/PNRROficial/

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană UrmătoareaGenerațieUE

Scroll to Top