Proces verbal privind rezultatele la proba practică a concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar cu contract de muncă pe perioadă determinată

Proces verbal privind rezultatele la concurs