Raportul anual de evaluare interna pentru anul 2013-2014