Raportul anual de evaluare interna pentru anul 2014-2015