Școala noastră

#Școala noastră

Școala noastră este cea mai noua școala din județul Călărași înființată în 1983. Elevii școlii beneficiază de o modernă bază materială, un curriculum diversificat la nivelul școlii elaborat împreună cu părintii, elevii și un colectiv de cadre didactice calificate.

DEVIZA ŞCOLII : “ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ.”

VIZIUNEA :  Dorim să dezvoltăm aptitudini și competențe, să promovăm valorilor culturale, morale și civice, în concordanță cu o societate în continuă schimbare.

MISIUNEA SCOLII :  Școala noastră promovează un demers educațional prin care elevii își dezvoltă și își însușesc abilități ce permit îmbunătățirea performanțelor școlare. Suntem o școală pentru toți, o școală pentru fiecare!

ȚINTE/SCOPURI STRATEGICE :

Țintele/scopurile strategice care stau la baza elaborării Strategiei de evaluare internă a calității stabilite de Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” pentru perioada 2019‐2024, pe baza diagnozei mediului intern și extern, având ca reper misiunea școlii, sunt:

1 ‐ Promovarea unui demers didactic de calitate prin utilizarea mijloacelor moderne, aplicarea metodelor active și a strategiilor didactice centrate pe elev.

2 - Reducerea absenteismului și abandonului școlar

3 ‐ Modernizarea și asigurarea funcționalității spațiilor școlare în vederea asigurării unui climat educațional pozitiv.

4 ‐ Dezvoltarea Sistemului de Management al Calității în corelație cu Sistemul de Control Intern Managerial.

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu și-a propus:

- să imprime viziunea și misiunea şcolii tuturor factorilor interesați de la nivelul scolii şi comunității;

- să stabilească împreună cu personalul şcolii obiective pentru şcoală şi să articuleze aceste obiective cu claritate, responsabilitate, convingere:

- să facă cunoscute în profunzime curriculum-ul școlar și ofertele curriculare și extracurriculare de la nivelul fiecărei clase;

- să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unității şcolare;

- să stimulează practica reflexivă și autoevaluarea in echipă;

- să promoveze profesionalizarea și perfecționarea continuă a personalului didactic

- să promoveze un climat educațional bazat pe respect, încredere și înțelegere;

- să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştere și de celebrare a succesului;

- să cultive participarea părinților și comunității la viața şcolii, dar și deschiderea serviciilor școlii către comunitate;

- să promoveze utilizarea eficientă a resurselor scolii.

#Directori:

STOICA CORNELIA director 1984 – 1989 profesor istorie

GRAMA LIVIA director adjunct 1984 – 1988 invățător

ANDREI AURELIA director adjunct 1988 – 1989 profesor biologie

FURTUNĂ SORIN director 1989 – 1990 profesor matematică

NICOLESCU PETRE director 1990 – 1991 profesor biologie

ANDREI GHEORGHE director adjunct 1990 – 1991 profesor geografie

LITU GHEORGHE director 1991 – 2011 profesor educație fizică

CONSTANTIN MARIA director adjunct 1990 – 2003 învățător

RĂDUCAN MARIA director adjunct 1991 – 2003 profesor matematica

ȘOHAN LUMINIȚA director adjunct 2003 – 2007 învățător

MĂRCULESCU ADRIAN director adjunct 2003 – 2012 profesor matematica

PANAIT FLOAREA director 2011 – 2012 profesor fizică

DUMITRU DANIELA director adjunct 2012 – 2014 profesor limba franceză

MĂRGĂRIT OTILIA director adjunct 2014 – 2016 profesor învățământul primar

POPA NICOLETA director adjunct 2016 – prezent profesor învățământul primar

BUTOI ADRIANA director 2012 – prezent profesor limba franceză.

#Director

2018 - prezent

Florian - Alin BUTOI

Profesor

Scroll to Top