Strategia Nationala Anticoruptie

Legea nr. 571 din 2004 privind protectia personalului din  autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care  semnaleaza incalcari ale legii

ORDINUL NR. 5113 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie 

   
 Ordinul 5144/2013 privind strategia anticoruptie in sectorul educational

                      R.O.F.U.I.P. – 2014

INDEX LEGISLATIV

LISTA ORGANISMELOR ABILITATE ÎN CONSULTANȚĂ PE TEME ANTICORUPȚIE


CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

EXTRAS (ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR) LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR. 1/2011Anexe la Metodologie_riscuri de coruptie_MECS

Legea 78/2000 actualizata

Legea 286 LEGE-privind Codul penal

  • PARTEA SPECIALÃ- Titlul V Infracţiuni
    de corupţie şi de serviciu

Legea 544/2001, Actualizata 2016, privind liberul acces la informațiile de interes public